Vizyon ve Misyon

Bambu Anaokulu’nda, çocukların eğlenerek öğrendiği, sevdiği, sıcak ve elverişli bir ortam sağlamayı amaçlamaktayız. Misyonumuz, eğitimli ve yüksek motivasyona sahip öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından verilen eğitim programımızla çocuklarımızın bütünsel gelişiminin sağlanması temel prensibi üzerine inşa edilmiştir. Her çocuğun, öğrenmeye yönelik farklı yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu biliyoruz ve öğretmenlerimizi, çocuğunuzun özel yeteneklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak en iyi rehberler olarak görüyoruz.

Çocuklarımızın;

  • Özgüveni yüksek
  • Gelişime açık
  • Ahlaklı
  • Yüksek donanımlı
  • Sorunları çözebilen
  • Yurtsever
  • Girişken
  • Öğrenmeyi seven

bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz.

Bambu Anaokulu, hem program hem de öğretmen-öğrenci ilişkisinin her çocuğun kendi potansiyelini geliştirmeye odaklandığı, değer yaratan ve insancıl eğitim ilkesi üzerine kurulmuştur.